Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Strony zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie mogą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198) ubiegać się o jej udostępnienie na wniosek. Zapytania można kierować bezpośrednio do Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie

  Wniosek_o_udostępnienie_informacji_publicznej

Metryczka

Data publikacji 22.10.2008
Data modyfikacji 09.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Domagała
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Domagała KPP Cieszyn
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Domagała
do góry