Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Komenda Powiatowa jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy, przy pomocy którego Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie, realizuje zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze powiatu cieszyńskiego. Działalność komendy podlega nadzorowi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Siedzibą Komendy Powiatowej jest Cieszyn ul. Wojska Polskiego 2 i Pogwizdów ul. Cieszyńska 76.  

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst ujednolicony)

 

Zarządzenie nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Zarządzenie nr 676 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie

Zmiany Regulaminu KPP Cieszyn

z 2011 roku

z 2012 roku

z 2013 roku

z 2014 roku

z 2015 roku

Metryczka

Data publikacji 24.11.2008
Data modyfikacji 29.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Białoń
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Pawlik KPP Cieszyn
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Pawlik
do góry