Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkolenia w policji

Kandydaci z wykształceniem średnim i wyższym przyjęci do służby w Policji mogą zdobywać kwalifikacje zawodowe:

I – podstawowe – obowiązkowe, II – doskonalenie zawodowe, III – wyższe

I. SZKOLENIE PODSTAWOWE

Kandydat po przyjęciu do Policji kierowany jest na przeszkolenie podstawowe realizowane przez Szkoły Policji:

Czas szkolenia na kursie podstawowym trwa ok. 5 miesięcy. Szkolenie podstawowe kończy się egzaminem końcowym.

Szkolenie podstawowe jest obligatoryjne dla nowo przyjętych policjantów. Celem jego jest przygotowanie do realizacji zadań w służbie prewencyjnej i kryminalnej na podstawowych stanowiskach wykonawczych.

 

II. DOSKONALENIE ZAWODOWE

Szkolenia te realizowane są w dwóch obszarach:

·         CENTRALNE - kursy specjalistyczne realizowane przez ośrodki szkoleniowe Policji dla wszystkich rodzajów służb policyjnych dostosowane tematycznie i zagadnieniowo do ich indywidualnej specyfiki,

·         LOKALNE - odbywające się w miejscu pełnienia słuyżby,

Szkolenia te nie są obowiązkowe. Służą one podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności zawodowych. 

  

III. SZKOLENIE WYŻSZE ZAWODOWE

Na szkolenie wyższe zawodowe kierowani są wyróżniający się w służbie policjanci, którzy wcześniej ukończyli szkolenie podstawowe są absolwentami wyższych uczelni.   

Szkolenie wyższe zawodowe realizuje Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Szkolenie wyższe zawodowe trwa ok. 6 miesięcy i kończy się złożeniem egzaminu oficerskiego.

Szkolenie to moga odbyć jedynie policjnci będący w czynnej służbie.  Do Wyższej Szkoły Policji nie jest prowadzony nabór osób bezpośrednio po maturze.

 

Metryczka

Data publikacji 21.02.2012
Data modyfikacji 21.02.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Domagała
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Domagała KPP Cieszyn
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Domagała
do góry